Board logo

標題: 月食 31-01-2018 [打印本頁]

作者: 無常    時間: 2018-2-1 10:58     標題: 月食 31-01-2018

就在家门前,有限的摄影器材拍摄昨晚的部分月食,开始时一场大雨与之后的乌云密布,也只能拍到这一些。
1.jpg
2018-2-1 10:55
2.jpg
2018-2-1 10:55
3.jpg
2018-2-1 10:56
4.jpg
2018-2-1 10:56
5.jpg
2018-2-1 10:56
6.jpg
2018-2-1 10:56
7.jpg
2018-2-1 10:56
8.jpg
2018-2-1 10:56
9.jpg
2018-2-1 10:56
11.jpg
2018-2-1 10:56
12.jpg
2018-2-1 10:56
12b.jpg
2018-2-1 10:56
13.jpg
2018-2-1 10:57
14.jpg
2018-2-1 10:57
15.jpg
2018-2-1 10:57


圖片附件: 1.jpg (2018-2-1 10:55, 357.45 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9571&k=c7f9e3e23ec1f2ca57e19d731d45b5e1&t=1561403866&sid=5mm699圖片附件: 2.jpg (2018-2-1 10:55, 336.98 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9572&k=b9659d72f6f1dbad77fecfade151a630&t=1561403866&sid=5mm699圖片附件: 3.jpg (2018-2-1 10:56, 512.96 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9573&k=11d45f41335d67e4ac107fca41f16536&t=1561403866&sid=5mm699圖片附件: 4.jpg (2018-2-1 10:56, 438.13 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9574&k=f058b8cbf3db53b998b8cbe7387bf9de&t=1561403866&sid=5mm699圖片附件: 5.jpg (2018-2-1 10:56, 550.46 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9575&k=5e661b29e8a85ea43940622c4ee6ebcd&t=1561403866&sid=5mm699圖片附件: 6.jpg (2018-2-1 10:56, 331.56 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9576&k=d78dbb01977002fdf57edf0f73b2e2fa&t=1561403866&sid=5mm699圖片附件: 7.jpg (2018-2-1 10:56, 321.61 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9577&k=f13aba34971957e28eb8a2f70de48749&t=1561403866&sid=5mm699圖片附件: 8.jpg (2018-2-1 10:56, 204.91 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9578&k=afccbf5ba5acfbf22e9107c69a5a6ccd&t=1561403866&sid=5mm699圖片附件: 9.jpg (2018-2-1 10:56, 342.94 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9579&k=a84d75bc0c4cceab0d60d322fade99c0&t=1561403866&sid=5mm699圖片附件: 11.jpg (2018-2-1 10:56, 247.81 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9580&k=bea8348b6550bc60150d48c8b8d19b47&t=1561403866&sid=5mm699圖片附件: 12.jpg (2018-2-1 10:56, 144.92 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9581&k=d297cb453876964094d11ec3375e18b7&t=1561403866&sid=5mm699圖片附件: 12b.jpg (2018-2-1 10:56, 125.17 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9582&k=182a16c111bb00395aff4ee93ecdf8b5&t=1561403866&sid=5mm699圖片附件: 13.jpg (2018-2-1 10:57, 213.91 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9583&k=d04ef6408c554d863226cc9fd4e315c6&t=1561403866&sid=5mm699圖片附件: 14.jpg (2018-2-1 10:57, 273.96 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9584&k=75c6e5943194fb9722ca960a30e3d352&t=1561403866&sid=5mm699圖片附件: 15.jpg (2018-2-1 10:57, 306.94 KB) / 下載次數 10
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9585&k=283c7c590a69c4bb502a5c9c2228f84d&t=1561403866&sid=5mm699


作者: 若水    時間: 2018-2-1 17:44

回復 1# 無常


    讚耶!
    謝謝分享。
作者: 離塵    時間: 2018-2-1 18:01

回復 1# 無常

謝謝您的分享
台灣昨晚好像只有少部分區域可以觀賞到這奇景
絕大部分地區都是陰雨綿綿無法欣賞這難得一見的天文奇觀
真的很感謝您的分享~
作者: 無常    時間: 2018-2-2 16:49

谢谢若水与离尘版主。
作者: 離塵    時間: 2018-2-2 17:23

回復 4# 無常

下午好
請您直接喚我離塵即可
千萬不要那麼客氣
我們都是哈網這個園地裡的成員
真的非常謝謝您一直以來的分享
謝謝您~
作者: 若水    時間: 2018-2-2 23:14

回復 4# 無常


     我和離塵想得一樣!(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
歡迎光臨 haku哈酷 (http://haku.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2