Board logo

標題: 月食 31-01-2018 [打印本頁]

作者: 無常    時間: 2018-2-1 10:58     標題: 月食 31-01-2018

就在家门前,有限的摄影器材拍摄昨晚的部分月食,开始时一场大雨与之后的乌云密布,也只能拍到这一些。
1.jpg
2018-2-1 10:55
2.jpg
2018-2-1 10:55
3.jpg
2018-2-1 10:56
4.jpg
2018-2-1 10:56
5.jpg
2018-2-1 10:56
6.jpg
2018-2-1 10:56
7.jpg
2018-2-1 10:56
8.jpg
2018-2-1 10:56
9.jpg
2018-2-1 10:56
11.jpg
2018-2-1 10:56
12.jpg
2018-2-1 10:56
12b.jpg
2018-2-1 10:56
13.jpg
2018-2-1 10:57
14.jpg
2018-2-1 10:57
15.jpg
2018-2-1 10:57


圖片附件: 1.jpg (2018-2-1 10:55, 357.45 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9571&k=6b8d75f9b430797387f2dbf0937b6988&t=1529499418&sid=F3VaXZ圖片附件: 2.jpg (2018-2-1 10:55, 336.98 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9572&k=deb50d6fde04f9e2761af0e9e9e60180&t=1529499418&sid=F3VaXZ圖片附件: 3.jpg (2018-2-1 10:56, 512.96 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9573&k=b33a6c78d1f3e33b4e2f05830c84d27c&t=1529499418&sid=F3VaXZ圖片附件: 4.jpg (2018-2-1 10:56, 438.13 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9574&k=cdc8547ed76a3f38833fcdfc0fed721d&t=1529499418&sid=F3VaXZ圖片附件: 5.jpg (2018-2-1 10:56, 550.46 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9575&k=1b5ef05a292286dde13f6e2958cec2fc&t=1529499418&sid=F3VaXZ圖片附件: 6.jpg (2018-2-1 10:56, 331.56 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9576&k=43f02bb552f5d2adf6b851ccc27669ad&t=1529499418&sid=F3VaXZ圖片附件: 7.jpg (2018-2-1 10:56, 321.61 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9577&k=e762a1dedfbd9ae74022c69b5a88528b&t=1529499418&sid=F3VaXZ圖片附件: 8.jpg (2018-2-1 10:56, 204.91 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9578&k=1f9ba6144c26521bb0f2b0ab740dd37d&t=1529499418&sid=F3VaXZ圖片附件: 9.jpg (2018-2-1 10:56, 342.94 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9579&k=46c2b9f271f6cbec4cdf6480813c308c&t=1529499418&sid=F3VaXZ圖片附件: 11.jpg (2018-2-1 10:56, 247.81 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9580&k=5f21533faef2faafc60023047bee2d8f&t=1529499418&sid=F3VaXZ圖片附件: 12.jpg (2018-2-1 10:56, 144.92 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9581&k=d74788546c93f0ab3024c95f05db7fde&t=1529499418&sid=F3VaXZ圖片附件: 12b.jpg (2018-2-1 10:56, 125.17 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9582&k=7eb91892f31b51f03e512ed9fa10db7b&t=1529499418&sid=F3VaXZ圖片附件: 13.jpg (2018-2-1 10:57, 213.91 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9583&k=efb78b52515ac1ae96bb1e7840b4f9b5&t=1529499418&sid=F3VaXZ圖片附件: 14.jpg (2018-2-1 10:57, 273.96 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9584&k=5102f26ac166926984aba48917ce1223&t=1529499418&sid=F3VaXZ圖片附件: 15.jpg (2018-2-1 10:57, 306.94 KB) / 下載次數 9
http://haku.com.tw/bbs/attachment.php?aid=9585&k=f86ed3330db3b5246a0737c9fb4f2698&t=1529499418&sid=F3VaXZ


作者: 若水    時間: 2018-2-1 17:44

回復 1# 無常


    讚耶!
    謝謝分享。
作者: 離塵    時間: 2018-2-1 18:01

回復 1# 無常

謝謝您的分享
台灣昨晚好像只有少部分區域可以觀賞到這奇景
絕大部分地區都是陰雨綿綿無法欣賞這難得一見的天文奇觀
真的很感謝您的分享~
作者: 無常    時間: 2018-2-2 16:49

谢谢若水与离尘版主。
作者: 離塵    時間: 2018-2-2 17:23

回復 4# 無常

下午好
請您直接喚我離塵即可
千萬不要那麼客氣
我們都是哈網這個園地裡的成員
真的非常謝謝您一直以來的分享
謝謝您~
作者: 若水    時間: 2018-2-2 23:14

回復 4# 無常


     我和離塵想得一樣!(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
歡迎光臨 haku哈酷 (http://haku.com.tw/bbs/) Powered by Discuz! 7.2